Gimnazija Kotor

„Svijet molekularne biologije“ na festivalu „Dani nauke i inovacija“

Datum: 27. septembar 2023.

Lokacija: zgrada Rektorata Univerziteta Crne Gore, Plava sala

Organizatori: Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja i Evropska laboratorija za molekularnu biologiju (EMBL)

U sklopu festivala “Dani nauke i inovacija“,  Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Evropskom laboratorijom za molekularnu biologiju (EMBL) predstavilo je  “Svijet molekularne biologije” na multimedijalan način. Ovaj događaj, predviđen za 27. septembar 2023. godine u Plavoj sali zgrade Rektorata Univerziteta Crne Gore, privukao je značajan broj istraživača, studenata i zaljubljenika u nauku. Prisustvovali su učenici 2. i 3. razreda Gimnazije u Kotoru sa profesoricama Fikretom Adrović i Aleksandrom Jovanović, kao i učenici drugih srednjih škola iz Crne Gore.

Predstavnici EMBL-a virtuelno su predstavili interaktivnu izložbu koja otkriva domete molekularne biologije, stavljajući fokus na tehnologije i rad EMBL (The European Molecular Biology Laboratory). Putem animacija i interaktivnih igara, odveli su nas na uzbudljivo putovanje kroz različite nivoe na kojima funkcioniše život. Edukacija je prvenstveno bila namijenjena srednjoškolcima, profesorima biologije i srodnih oblasti, ali i svima koji vole ovu oblast nauke o živim sistemima.

Predstavljanje rada i laboratorije EMBL-a, kao i razgovor sa istraživačima i stručnjacima za molekularnu biologiju, za nas je predstavljao  izuzetnu priliku za otkrivanje najnovijih istraživanja u ovoj oblasti, interakciju i promociju nauke u Crnoj Gori. Ovaj događaj je okupio stručnjake,  studente i ljubitelje nauke, stvarajući plodno okruženje za razmjenu ideja i znanja. Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja i EMBL zaslužuju pohvale za organizaciju ovog uspješnog događaja. Inače, pomenuta predavanja su održana na engleskom jeziku.

Očekuje se da će ovakvi događaji nastaviti da promovišu dostignuća nauke u Crnoj Gori i doprinijeti daljem razvoju u oblasti molekularne biologije.

                                                                                                                             Aktiv za biologiju

                                                                                                                           Fikreta Adrović

Aleksandra Jovanović