logo

Preduzetničko Učenje

Seminar u Podgorici
U Podgorici je od 22. Do 24. Januara održan trodnevni seminar o preduzetničkom učenju. Detaljnije...
Republički seminar o preduzetništvu
U Podgorici će 22, 23 i 24 Januara biti organizovan seminar o preduzetničkom učenju kome će prisustvovati profesori svih škola uključenih u ISCED3  projekat. Seminar će voditi Nevena Čabrilo iz Zavoda za Školstvo i Svetlana Kikanović profesor naše škole. S obzirom na važnost ovog se...
Aktivnosti preduzetničkog kluba
Preduzetnički klub Gimnazije Kotor je za božićne praznike u holu škole organizovao štand sa kolačima i čajem. Detaljnije...
Preduzetnički klub Gimnazije Kotor
Preduzetnički klub Gimnazije-Kotor nastao je u okviru SEECEL programa koji predstavlja implementaciju preduzetničkog učenja u nastavi. Klub je postojao i ranijih godina, ali je ove godine obnovljen u novom sastavu i pod novim imenom,  ,,La Piovra”...Detaljnije>>...
Seminar o preduzetničkom učenju
Dana 09. 12 u našoj školi je održan seminar o preduzetničkom učenju. Detaljnije...
Preduzetničko Učenje
Seminar u Podgorici
U Podgorici je od 22. Do 24. Januara održan trodnevni seminar o preduzetničkom učenju. Detaljnije...
Republički seminar o preduzetništvu
U Podgorici će 22, 23 i 24 Januara biti organizovan seminar o preduzetničkom učenju kome će prisustvovati profesori svih škola uključenih u ISCED3  projekat. Seminar će voditi Nevena Čabrilo iz Zavoda za Školstvo i Svetlana Kikanović profesor naše škole. S obzirom na važnost ovog se...
Aktivnosti preduzetničkog kluba
Preduzetnički klub Gimnazije Kotor je za božićne praznike u holu škole organizovao štand sa kolačima i čajem. Detaljnije...
Preduzetnički klub Gimnazije Kotor
Preduzetnički klub Gimnazije-Kotor nastao je u okviru SEECEL programa koji predstavlja implementaciju preduzetničkog učenja u nastavi. Klub je postojao i ranijih godina, ali je ove godine obnovljen u novom sastavu i pod novim imenom,  ,,La Piovra”...Detaljnije>>...
Seminar o preduzetničkom učenju
Dana 09. 12 u našoj školi je održan seminar o preduzetničkom učenju. Detaljnije...
Preduzetničko Učenje
Seminar u Podgorici
U Podgorici je od 22. Do 24. Januara održan trodnevni seminar o preduzetničkom učenju. Detaljnije...
Republički seminar o preduzetništvu
U Podgorici će 22, 23 i 24 Januara biti organizovan seminar o preduzetničkom učenju kome će prisustvovati profesori svih škola uključenih u ISCED3  projekat. Seminar će voditi Nevena Čabrilo iz Zavoda za Školstvo i Svetlana Kikanović profesor naše škole. S obzirom na važnost ovog se...
Aktivnosti preduzetničkog kluba
Preduzetnički klub Gimnazije Kotor je za božićne praznike u holu škole organizovao štand sa kolačima i čajem. Detaljnije...
Preduzetnički klub Gimnazije Kotor
Preduzetnički klub Gimnazije-Kotor nastao je u okviru SEECEL programa koji predstavlja implementaciju preduzetničkog učenja u nastavi. Klub je postojao i ranijih godina, ali je ove godine obnovljen u novom sastavu i pod novim imenom,  ,,La Piovra”...Detaljnije>>...
Seminar o preduzetničkom učenju
Dana 09. 12 u našoj školi je održan seminar o preduzetničkom učenju. Detaljnije...
...
...