logo

Humanitarna akcija pomoći dječjem domu "Mladost" Bijela

 

Aktiv za fizičko vaspitanje je pokrenuo humanitarnu akciju pomoći dječjem domu “Mladost” Bijela školske 2009.-2010.godine.

Prikupljani su slatkiši, igračke, a nagrađene maske sa školskog maskenbala su se odrekle novčanih nagrada.

Ove godine je bila neuporedivo organizovanija i trajala je oko 2 mjeseca.

22.02.2011.g. su 19 učenika i profesorice fizičkog vaspitanja odnijeli poklone u dom.

Akciji su se pridružili pojedinci iz grada i apoteka “Medikor” koja je omogućila mnogo više poklona zahvaljujući njihovoj poslovnoj saradnji. Mnogo paketa garderobe, preko 50 paketa pelena, paketi igračaka, slatkiša, knjiga, školskog pribora, ćebadi, kozmetike, mlijeka napunili su ruke drugarima Gimnazije.

U realizaciju je nova akcija koja je više duhovna nego materijalna, a to će biti dani druženja sa djecom iz Bijele. Želimo da provedemo dva puta godišnje sa njima cio dan uz odgovarajuće sportsko-zabavne programe.

Ovu akciju je uprava Doma svesrdno prihvatila. Biće rađena na način da svako dijete iz doma dobije druga iz Gimnazije i zato će akcija nositi naziv "Evo ti ruka da koračamo zajedno".